102. At-Takathur
Bermegah-Megahan
سورة التكاثر
1
telah melalaikan kamu
bermegah-megahan
١
alhaakumu-ttakaathur
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
2
sehingga
kamu melewati
kuburan-kuburan
٢
hattaa zurtumul-maqoobir
Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3
sekali-kali tidak
kelak
kalian akan mengetahui
٣
kallaa saufa ta'lamuun
Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).
4
kemudian
sekali-kali tidak
kelak
kalian akan mengetahui
٤
thumma kallaa saufa ta'lamuun
Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui.
5
sekali-kali tidak
jika
kalian akan mengetahui
pengetahuan
keyakinan
٥
kallaa lau ta'lamuuna 'ilmal-yaqiin
Janganlah begitu, sekiranya kelak kalian akan mengetahui dengan jelas dan yakin tentangnya.
6
kalian pasti akan melihat
neraka Jahim
٦
latarowunnal-jahiim
Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
7
kemudian
kalian pasti akan melihatnya
dengan mata
keyakinan
٧
thumma latarowunnahaa 'ainal-yaqiin
Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya melalui mata kepala kamu sendiri dengan penuh keyakinan.
8
kemudian
kalian pasti akan ditanya
pada hari itu
tentang
kenikmatan
٨
thumma latus'alunna yauma'idzin 'anin-na'iim
Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan tersebut (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).
At-Takathur 102:1:1
 • Kata Kerja
 • Kata Ganti Orang
telah melalaikan kamu
Akar Kata
لها
At-Takathur 102:1:2
 • Kata Penentu
 • Kata Sifat
bermegah-megahan
Akar Kata
كثر
At-Takathur 102:2:1
 • Kata Sambung
sehingga
At-Takathur 102:2:2
 • Kata Kerja
kamu melewati
Akar Kata
زار
At-Takathur 102:2:3
 • Kata Penentu
 • Kata Benda
kuburan-kuburan
Akar Kata
قبر
At-Takathur 102:3:1
 • Kata Sambung
sekali-kali tidak
At-Takathur 102:3:2
 • Kata Sambung
kelak
At-Takathur 102:3:3
 • Kata Kerja
kalian akan mengetahui
Akar Kata
علم
At-Takathur 102:4:1
 • Kata Sambung
kemudian
At-Takathur 102:4:2
 • Kata Sambung
sekali-kali tidak
At-Takathur 102:4:3
 • Kata Sambung
kelak
At-Takathur 102:4:4
 • Kata Kerja
kalian akan mengetahui
Akar Kata
علم
At-Takathur 102:5:1
 • Kata Sambung
sekali-kali tidak
At-Takathur 102:5:2
 • Kata Sambung
jika
At-Takathur 102:5:3
 • Kata Kerja
kalian akan mengetahui
Akar Kata
علم
At-Takathur 102:5:4
 • Kata Benda
pengetahuan
Akar Kata
علم
At-Takathur 102:5:5
 • Kata Penentu
 • Kata Benda
keyakinan
Akar Kata
يقن
At-Takathur 102:6:1
 • Huruf Taukid
 • Kata Kerja
kalian pasti akan melihat
Akar Kata
رأى
At-Takathur 102:6:2
 • Huruf Penentu
 • Kata Benda
neraka Jahim
Akar Kata
جحم
At-Takathur 102:7:1
 • Kata Sambung
kemudian
At-Takathur 102:7:2
 • Huruf Taukid
 • Kata Kerja
 • Kata Ganti Orang
kalian pasti akan melihatnya
Akar Kata
رأى
At-Takathur 102:7:3
 • Kata Benda
dengan mata
Akar Kata
عين
At-Takathur 102:7:4
 • Kata Penentu
 • Kata Benda
yakin
Akar Kata
يقن
At-Takathur 102:8:1
 • Kata Sambung
kemudian
At-Takathur 102:8:2
 • Huruf Taukid
 • Kata Kerja
kalian pasti akan ditanya
Akar Kata
سأل
At-Takathur 102:8:3
 • Kata Keterangan Waktu
 • Huruf Keterangan Waktu
pada hari itu
Akar Kata
يوم
At-Takathur 102:8:4
 • Kata Sambung
tentang
At-Takathur 102:8:5
 • Kata Sambung
 • Kata Benda
kenikmatan
Akar Kata
نعم
Fitur tidak tersedia dalam versi demo.